Search

+

MS Visio

Ахисан Түвшний Сургалт

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Уг програм  нь төрөл бүрийн диаграм, зураглал хийх, инженерийн зураг зурах, техникийн болон бусад схем хийхэд зориулагдан программ хангамж. Хичээлийн гарын авлага, жишээ файлууд, багшийн заасан хичээл видеогоор үнэгүй дагалдана.

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР

Байгууллага, хувь хүмүүсийн захиалгаар танхимаар болон ганцаарчилсан хэлбэрээр явагддаг.

Сургалтын хөтөлбөр

ЕРӨНХИЙ СЭДЭВДЭД СЭДЭВ
ЭХЛЭЛ ХЭСЭГ
ДҮРСТЭЙ АЖИЛЛАХ
Visio програмын тухай
Програмын цонхны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тайлбар томруулах, жижигрүүлэх Туслах мэдээллийг олж авах, үндсэн дүрсүүд, дүрсүүдийг холбох, дүрс болон холбогчийг хэвжүүлэх, дүрсийг багцлах дараалал
БАЙРШЛЫН ЗУРАГ
DIRECTIONAL MAPS
УРСГАЛЫН ДИАГРАМ FLOWCHARTS
Байршлын зургийн үндэс, байршлын зургаа сайжруулан зурах, байршлын зургаа сайжруулан зурах, үргэлжлэл, байршлын зураг дээрээ тэмдэглэгээ тавих, байршлын зургаа хийж гүйцээх
Энгийн урсгалын диаграм зурах, энгийн урсгалын диаграмаа сайжруулах
СКЭЙЛ ДИАГРАМ
SCALE DIAGRAMS
ҮЙЛ ЯВЦЫН ДИАГРАМ PROCESS DIAGRAMS
Скэйл диаграммыг зурах, cкэйл диаграмыг зурах, үргэлжлэл, байгууллагын бүтцийн диаграмыг байгуулах,
Нэхэмжлэхийн дагуу төлбөр хийх үйл явцын диаграмыг байгуулах
БҮЛЭГ ДИАГРАМ
BLOCK DIAGRAMS
СҮЛЖЭЭНИЙ ДИАГРАМ NETWORK DIAGRAMS
Хурал, чуулганы өрөөний зохион байгуулалтын планыг зурах, план зургийн ард суурь зураг оруулах, хаалганууд нэмж зурах, текст бичих
Сүлжээний диаграм гэж юу вэ?, сүлжээний дүрсүүд дээр мэдээлэл оруулах, сүлжээний тайланг үүсгэх
БҮТЦИЙН ДИАГРАМ
ORGANIZATIONAL CHARTS
ДҮРСҮҮД ЗУРАХ
Бүтцийн диаграмыг нэг бүрчлэн зурах, бүтцийн диаграмыг автоматаар зурах командыг сонгох Бүтцийн диаграмын харагдах байдлыг өөрчлөх, хадгалах аргууд
Програмд байдаггүй дүрс designүүдийг зурах, зурсан зургуудаа инженерийн зураглалд хэрэглэх, дүрсүүдийн байршлыг удирдах, дүрсүүдийг хувилах
ХЭРЭГЛЭГЧ ДҮРС, СТЕНСЭЛ, ЗАГВАР ҮҮСГЭХХэрэглэгч өөрөө стенсэл үүсгэх, хэрэглэгчийн стенсэлд нэмэлт хийх, гал тогооны өрөөний угаалтуурыг хэрэглэгч үүсэх, байгуулсан стенслээ гал тогооны план зурганд хэрэглэх, зураглалаа загвар болгон хадгалах
ДАВХАРГАТАЙ АЖИЛЛАХДавхарга гэж юу болох, хэрхэн ашиглах, диаграмыг зурахдаа давхаргыг ашиглах
ДИАГРАМ ДЭЭХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ДҮРСЛЭН ҮЗҮҮЛЭХ
VISUALIZING DATA IN VISIO DIAGRAMS
Мэдээллийн эх сурвалжтай диаграмыг холбох, мэдээллийг тухайн дүрстэй нь холбох, мэдээллийн графикыг идэвхжүүлэх, мэдээллийн графикийг засварлах, шинээр мэдээллийн график үүсгэх
ДИАГРАМУУДЫГ ЭМХЭТГЭХЭмхэтгэсэн диаграм үүсгэхээр мэдээллийг холбох, эмхэтгэсэн диаграмын бүтцийн мод, өгөгдлийг нягтлах, нэгтгэх
ТӨСЛИЙН ХУВААРИЙН ДИАГРАМЫГ ХИЙХЦаг хугацааны төлөвлөлтөө уг програм дээр харах, цаг хугацааны төлөвлөлтийн диаграмаа сайжруулах, цаг хугацааны төлөвлөлтөөр Gantt Chart байгуулах, програмын орчинд Gantt Chart-ын тусламжтайгаар төслөө хянах