Search

+

MS Project

Ахисан Түвшний Сургалт

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Уг програм нь төслийг боловсруулах, төлөвлөх, нөөцийг тодорхойлох, хувиарлах, шаардлагатай тайлангуудыг гаргах зэргээр төслийн үйл ажиллагааг хянахад зориулагдсан програм хангамж юм. Хичээлийн гарын авлага, жишээ файлууд, багшийн заасан хичээл видеогоор үнэгүй дагалдана.

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР
Байгууллага, хувь хүмүүсийн захиалгаар танхимаар болон ганцаарчилсан хэлбэрээр явагддаг.

Сургалтын хөтөлбөр

ЕРӨНХИЙ СЭДЭВДЭД СЭДЭВ
Танилцуулга, Програмын файлтай ажиллахRibbon хэрэглээ, програмын цонхны харагдах байдлыг тохируулах
Төслийн файлыг шинээр нээх, нэр өгч хадгалах
Төслийн тухай мэдээллийг тодорхойлох
Төслийн хуанлиг тохируулах
Тааск, дэд тааск үүсгэхTask, milestone, summary task, давтагддаг тааск үүсгэх
Тask-уудыг хуулах, зохион байгуулах
Summary task болон WBS дугаарыг харах
Task-уудыг холбох,Task-ын огноог тохируулах
Automatic болон manual төлөвлөлтийн шилжилт
Нөөц үүсгэхНөөцийн тухай
Work төрлийн нөөцийг үүсгэх
Material нөөцийг үүсгэх
Нөөцийн зардлыг тооцоолох
Cost нөөцийг үүсгэх
Төслийн нөөцийг тодорхойлохDuration, work болон unit-ын тухай
Task-ын нөөцийг тодорхойлох
Нөөцийн хувиарлалтыг шинжлэх
Хэтэрсэн нөөцийн хувиарлалтыг тодорхойлох
Нөөцийн хувиарлалтыг засварлах
Төслийн нөөцийг тодорхойлоход Team Planner командыг хэрэглэх
Views-үүдтэй ажиллахЯнз бүрээр харж болох хэлбэрүүдийг сонгох
Хүснэгтийг харагдах хэлбэрүүдийг сонгох
Хүснэгтэд багана оруулах, багануудыг зохион байгуулах
Тааск, нөөцийг бүлэглэх, эрэмбэлэх, шүүж харах
Task bar-ын загвар, текст, бүтцийг засварлах
Тектийн загваруудыг засварлах, текстийг хэвжүүлэх
Timeline-ыг төслийг нэгтгэн харахад хэрэглэх
Fine-Tuning the Project ScheduleTask Inspector-ыг төлөвлөлтийг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ашиглах
Task болон assignment-ийг хуваах, хойшлуулах
Work contour-ыг тодорхойлох
Нөөцийг дахин хувиарлах
Task-ыг идэвхгүй болгох
Төслийн хэрэгжилтийг хянах, удирдахBaseline, scheduled болон actual values-ын тухай
Baseline-ыг хадгалах
Global progress update-ыг бий болгох
Earned value-ыг хэрэглэх
Төслийн мэдээллийг харах, шарелэхТөслийн төлөв байдлыг харах
Schedule болон зардлын асуудлыг тодорхойлох
Text based тайланг ажиллуулах
Visual report-той ажиллах
Global Template-тэй ажиллах
Мэдээллийг түгээх
Төслийн мэдээллийг шарелэх бусад арга замууд

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД, ТӨГСӨГЧИД

  • Бүрд группийн “Бүрд констракшн” ХХК-ийн инженер, удирдлагууд
  • Монкон Констракшн ХХК-ийн инженерүүд
  • Татах Хүч ХХК-ийн инженерүүд
  • Петровис Ойл ХХК-н Үйл ажиллагааны газрын инженер, удирдлагууд
  • МИАТ нислэгийн удирдлагын газрын инженерүүд