Search

+

MS Excel VBA

Ахисан Түвшний Сургалт

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү сургалтаар Excel програм дээр олон удаа давтан хийгддэг үйлдлүүдээ автоматжуулах кодыг хэрхэн бичих талаар анхнаас нь системтэйгээр зааж сургана. Хичээлийн гарын авлага, жишээ файлууд үнэгүй дагалдана. Хичээлийн үеэр, төгссөний дараагаар багшаас зөвлөгөө авах боломжтой.
Тавигдах шаардлага:
Excel програмын ахисан түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагатай.

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР
Байгууллага, хувь хүмүүсийн захиалгаар танхимаар болон ганцаарчилсан хэлбэрээр явагддаг.

Сургалтын хөтөлбөр

ЕРӨНХИЙ СЭДЭВДЭД СЭДЭВ
Макро бичихo Developer Tab идэвхжүүлэх, Macro Security тохиргоог хийх
o Макро бичих, ажиллуулах, Relative References хэрэглээ
o Нийт мөрийн тоо нь хувьсах үед хэрхэн макрог бичих
o Макро бичих үедээ AutomSum хэрэглэхдээ анхаарах зүйл
o Бичсэн макрог хадгалах, нээх, Trust Center тохируулга
VBA програмын цонхтой ажиллахo The Project Explorer, Code, Properties цонхуудтай ажиллах
o VBA Help, The Object Browser-аар хэрэгтэй мэдээллийг авах
o Кодын алдааг хайж засах– Кодыг мөр мөрөөр нь ажиллуулах
o Immediate Pane, Watch Window хэрэглээ
o Кодын алдааг хайж засах – Breakpoints хэрэглээ
VBA кодын бүрэлдэхүүн хэсгүүдo Хувьсагч, Object хувьсагчууд
o Нүд рүү хандах зохистой аргууд
o Хувьсгчийг зарлах, боломжууд
Нөхцөл шалгах, сонголтын операторуудo If Then операторуудын тайлбар, хэрэглээ
o If Then Else операторуудын тайлбар, хэрэглээ
o Case Select операторуудын тайлбар, хэрэглээ
Давталтын операторуудo Хамгийн сүүлийн мөрний дугаарыг олох
o For-Next Loop давталтын операторын тухай, хэрэглээ
o Устгахад, мөр алгасахад давталтын операторыг хэрэглэх
o While, Do давталтын операторын тухай, хэрэглээ
o For Each давталтын операторын тухай, хэрэглээ
Олон шийт, файлуудтай ажиллахo Шинэ шийтүүд үүсгэх
o Шинэ файлууд үүсгэх
o Дурын хавтас дахь бүх файлууд руу хандах
o Дурын хавтас дахь файлыг нэгтгэх тухай
VBA програмын орчинд томъёо оруулахo Шийтэд томъёог оруулах - A1
o Шийтэд томъёог оруулах - R1C1
o Код бичих үедээ Excel-ийн функцыг хэрэглэх
o Хэрэглэгчийн функц үүсгэх, хэрэглээ
Ахисан түвшний командуудo Advanced Filter
o Давталтын операторын оронд Filter хэрэглэх
o Pivot Tables-тэй ажиллах үйлдлүүдээ автоматжуулах
o Charts-тай ажиллах үйлдлүүдээ автоматжуулах
o Event Handler Macros хэрэглээ
Үр дүнгээ харуулах аргуудo Msgbox, Statusbar, InputBox цонхуудыг үр дүнгээ үзүүлэх
o GetOpenFileName, GetSaveAsFileName хэрэглээ
o Userforms буюу хэрэглэгчийн форум үүсгэх, удирдах
o Алдааг хянах, засварлах аргууд
o Application.DisplayAlerts хэрэглээ
o Application.ScreenUpdating хэрэглээ
ДАДЛАГА ДАДЛАГАo Код файл болон өгөгдлийн файлтай нэгэн зэрэг ажиллах
o Бичсэн кодоо баяжуулах, сайжруулах

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД, ТӨГСӨГЧИД

  • Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХ, Зээл, зах зээлийн эрсдлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт, зөвлөгөө
  • Мөнхнаран ХХК-ийн зээлийн эдийн засагч, ахлах мэргэжилтнүүдэд зориулсан кодчлолын сургалт, зөвлөгөө
  • Төрийн Банкны Дотоод Аудитийн газрын ажилтнуудад зориулсан кодчлолын сургалт, зөвлөгөө

ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД

  • UL Equipment Co.-ийн барааны бүртгэлийн системийг автоматжуулах төсөл
  • Хөөрөг урлангийн касс, цалингийн бүртгэлийн системийг автоматжуулах төсөл
  • Гарьд Манлай эмнэлэгийн харилцагчийн бүртгэлийн системийг автоматжуулах төсөл
  • Тоёота албан ёсны засвар үйлчилгээний төв ХЭТ МОТОРС ХХК-ын автомашины бүртгэл, захиалга, тос сэлбэгийн тайлан, харилцагчдын мэдээлийн сан байгуулах, автоматжуулах төсөл
  • SGS нүүрсний уурхайн сэлбэгийн захиалгын бүртгэлийн автоматжуулалтын шийдэл